Eflani

İlçenin Tarihi: 

Eflani ilçesinin tarihi çok eski zamanlara dayanır. İlk çağlarda Eflani İlçesinin bulunduğu yerlerde Bizanslıların hakimiyet sürdüğü bilinmektedir. Bu yörelerde Bizans hâkimiyeti Anadolu Selçukluların zamanına kadar sürdü. Anadolu Selçuklu hükümdarı, Alaattin Keykubat zamanında Kastamonu ve Eflani yöresi Bizanslılardan alınarak Türk hâkimiyetine girmiştir. Eflani 17 yıl kadar 1292-1309 tarihleri arasında Candaroğlu beyliğinin başkenti oldu.   

  

Kastamonu'nun başkent olmasından sonra Eflani bölgenin 2.ci büyük kalesi olarak önemini korumaya devam etti.  1380 yılında Candaroğulları tahtını elde etmek isteyen II. Süleyman Şah bu konuda kardeşine yardım eden Murat Hüdavendigar'a Eflani kalesini verdi. Böylece Eflani Osmanlı hakimiyetine girdi.

 

1869 yılına kadar Kastamonu Sancağına bağlı kalan Eflani nahiyesi bu yıl yapılan bir düzenleme ile Safranbolu sancağına, Safranbolu sancağı da Kastamonu  vilayetine bağlandı. 

 

1 Nisan 1924 de kurulan Zonguldak Vilayetine 1927 yılında Safranbolu kazası ve dolayısıyla Eflani nahiyesi de bağlanmış oldu.  Bu durum 1953 yılında çıkarılan 6608 sayılı kanunla Eflani ilçesi kuruluncaya kadar devam etti.

 

 Karabük'ün 6.6.1995 tarih ve 22305 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 550 sayılı K.H.K. ile bağımsız il olmasından sonra Eflani İlçesi Karabük iline bağlandı.

 

Coğrafi Durumu  :

 

İlçenin Karabük’e uzaklığı  46 km dir. Yüksek dağlar ve vadiler arasında yer alan Eflani'nin 5 mahallesi 54 köyü vardır. Yüzölçümü 536 km karedir Denizden yüksekliği 908 metre’dir. İlçenin  önemli yükseltisi Tepedağ (1043m.)dir Köylerimiz dağınık bir yapıya sahiptir.

 

Nüfus Durumu:

 

2016 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre  merkez nüfusu  2.089 köy nüfusunun 6.218 olduğu genel toplamın ise 8.307 olduğu tespit edilmiştir.

 

Sosyal ve Ekonomik Durum:

 

İlçede Pazartesi günleri büyük bir Pazar kurulmaktadır. Kastamonu İlinin Pınarbaşı-Daday-Araç ilçelerine bağlı köyler ile Eflani köyleri bütün ihtiyaçlarını bu pazardan karşılamaktadır. Çevrede üretilen yumurta,tahıl ve yün  yine bu pazarda satılmaktadır. Ayrıca Pazartesi ve Cuma günleri ilçe kısmen hareketli olmaktadır.

İlçemizde sosyal aktivite olarak kurulan ve özel sektörce açılan bir Spor Salonu faaliyet göstermektedir. İlçemizde Belediyemizce yapılan Aile parkı bulunmaktadır.

İlçe halkının %65’a varan kısmı başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimize çalışmak üzere göç etmişlerdir. Büyük şehirlere göç olayı belirgin bir şekilde devam etmekte olup, Eflani’nin nüfusu her sayımda dikkate değer bir şekilde azalma göstermektedir.

 

İlçemizde HP Mermercilik ve Gartun Madencilik adıyla faliyet gösteren 2 adet Mermer işletmesi ,  Hayvancılık üzerine Berce A.Ş, Tekstil üzerine  Urşan Tekstil faaliyet göstermektedir.

 

Tarihi Kalıntılar: Geniş zaman içinde İlçemizin çeşitli yörelerinde bir çok tarihi yapıtlar meydana getirilmiş bu tarihi yapıtlardan bugüne pek azı kalmıştır. Bunlar da tarihi özelliklerini kaybetmek üzeredir. İlçe merkezindeki yapıtlardan Taşhan, Evliyahanı ve Refikdayıoğlulları Oteli ile Tabaklar Köprüsü kısmen muhafaza etmektedirler. Ayrıca Gelicek ve Karacapınar köylerindeki bir çok ev tespit edilerek koruma altına alınmıştır. Bunlara ilaveten hemen her köyde tarihi izler taşıyan benzeri eserler mevcuttur. Tarihi eserler arasında bugün kalıntılarına rastladığımız su yolları, manastır yıkıntıları, kaya mezarları, tümülüsler ve höyükler ile mağaralar mevcuttur.

 

Güçlü Yönler:

- Doğali kültürel ve tarihi değerlere sahip olması

- Bölgedeki turizm merkezlerine yakın olması

- Hayvancılık yapılmasına uygun arazilere sahip olması

- Bitkisel tarıma uygun olması

- Coğrafi konumu ve iklimi

- Yapılacak yatırımlarda çalışabilecek işgücü potansiyelinin bulunması

- Yeraltı zenginliklerinin varlığı

 

Fırsatlar:

- Karabük Üniversitesi tarafından ilçeye açılacak yüksekokul ve/veya fakülteler

- Yapımı devam eden Daday - Eflani karayolu

- Safranbolu ve Karabük'te konut fiyatlarının artmış olması

- Eflani nüfusuna kayıtlı olup büyükşehirlerde yaşayan nüfusun fazla olması

 

Önceki Sayfa