Ovacık

Tarihçesi :

İlçemizde  Eti, Lidya, Paflogonyalılar, Galatlar, Roma, sonraki dönemlerde Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin etkileri görülür. Pürçükören Köyü Karakoyunlu Mahallesi’nde bulunan Gerdek Boğazı ve Karasin kaya mezarları Paflagonya dönemini yansıtmaktadır. 1350 tarihinde Osmanlı egemenliğine giren Ovacık, 1416 yılında Çelebi Sultan Mehmet tarafından Çankırı Sancak Beyliği, Çerkeş kazasına bağlanmıştır.

Osmanlı tarihçileri  Şemseddin SAMİ ve Ali CEVAT’ ın araştırmalarına göre; 1869 tarihli Kastamonu salnamesinde ilçemizin ismi ULAK (ŞEHBETTTÜN) olarak belirtilerek 25 Köyü,2145 hanesi ve 7381 nüfusu ile Çerkeş ilçesine bağlı bir nahiye olduğu bilgileri yer almaktadır. Ayrıca o dönemlerde Amasra Limanı-Çankırı- İç Anadolu ticaret yolunu kullanan katırcı ve kervancıların Çerkeş-Ovacık-Safranbolu-Bartın güzergahını izledikleri de tespit edilmiştir.Cumhuriyetin ilk döneminde Ovacık,Çankırı ili Çerkeş ilçesi’ne bağlı bir bucak iken, 1957 yılında ilçe olarak kurulması öngörülmüş 01.04.1959 tarihinde kuruluşunu tamamlayarak Çankırı ili’nin ilçesi olmuştur. 1995 yılında Karabük’ün il statüsü kazanmasıyla Ovacık ilçesi Karabük ili’ne bağlı bir ilçe olarak belirtilmiştir.

Coğrafi Yapısı :

İlçe; Batı Karadeniz Bölgesi’nde, Çankırı ilinin kuzey batısında Karabük  ilinin  güney  doğusunda kurulu olup; doğusunda  Araç, batısında Eskipazar, kuzeyinde Safranbolu, kuzey batısında  Karabük ili, güneyinde Çerkeş  ve  Atkaracalar, güney doğusunda Bayramören ilçesi bulunmaktadır.

İlçe 41 kuzey  paralelleri ile  32 doğu   meridyenlerinin  kesişim  bölgesindedir.  Arazi, IV. Jeolojik zamanda teşekkül etmiş olup; zemin  krateri flişi, gre kum ve şiltlerden oluşmaktadır. İlçe, Eosen kalkerleri  taban konglomerası üzerinde yer alır ve I.derecede deprem bölgesidir.  En büyük deprem 1944 yılında meydana gelmiştir.

İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1100 m. olup, yüzölçümü 393 km2'dir. İlçemizin en yüksek noktaları Boduroğlu Yaylası ve Kıraçtepe’dir ki 1400 rakımlı olup, Ilgaz ve Köroğlu Dağları’nın uzantısında yer almaktadır.

 Bu nedenle  ormanlık, dağlık,engebeli ve dağınık bir arazi yapısına sahip bulunmaktadır. Toplam yüzölçümünün dağılımına baktığımızda;%67’si ormanlık alan (252,69 ha.), ‘i tarım dışı alan( 7000ha), ’ü tarımsal alan (5000 ha) ve %2’si, çayır ve meralık alanla (600 ha) karşılaşmaktayız. Ormanlık alanlarımızın üst florası yoğunluklu olarak Karaçam,Sarıçam ve bunun yanında meşe ve kayın türlerinden oluşmakta olup ;alt florada kızılcık, kışburnu ve fındık türleri bunmaktadır.Dağlık ve yaylalık yapılar içerisinde en yüksek anlarımız 1400 rakıma sahip olan Kıraçtepesi (Çallı) ve Boduroğlu Yaylası’dır. Bunların yanında Ahmetler-Göktepe-Kocadağ ,Çam Doruğu, Dazkırı Tepe ,Kavaklar-Erenler Dağları ;Göllü Yayla ,Kireçli Su Yaylası, Çatak-Belen Yaylaları mevcuttur.

Bu dağlık alanların dışında yer yer düzlük alanlarda bulunmaktadır. Bu düzlük alanlar içinde önemli sayılabilecek olanı, İlçemizin kuzeyinden gelen Soğanlı (Melan) Çayı’nın yatağı boyunca doğuya doğru uzanan Melan Ovası’dır.

Soğanlı Çayı, kışın akan ve yazın kuruyan pek çok küçük çaplı çayların bulunduğu ilçemizin en büyük akarsuyudur. Bu çay Çerkeş-Atkaracalar-Bayramören ilçelerinden geçen Uluçay ile birleşerek ,ilçenin kuzeyinde Araç Çayı’na katılarak ,sonrasında Filyos üzerinden Karadeniz’e dökülür.Soğanlı Çayı dışındaki diğer su havzaları Küçüksu Köyü Karagöl Mahallesi mevkiinde Karagöl ve Sülük Köyü mevkiinde Sülük Göllerimiz bulunmaktadır.
İlçemizde karasal iklimin yanı sıra  Karadeniz iklimi de  görülmekte olup; kışlar soğuk ve kar yağışlı ,yazlar ise serin ve yağışlı geçmektedir. Kışın  ortalama  90-100 gün arası  don olur. Kar yağışı gün sayısı ortalama 50-60, yağmurlu gün sayısı  ise ortalama 50-55 gündür. Yıllık yağış ortalaması 600 cm3'dür.

 

Nüfus Durumu:

 

2016 yılı TÜİK verilerine göre,  ilçemizde toplam nüfusu 3042'dir. Nüfusun 582’si ilçe merkezinde,   2460’ı ise ilçeye bağlı köylerde ikamet etmektedir. İlçemiz mahalle ve köy aile nüfus kütüklerine 29.434 erkek ve 41.335 kadın olmak üzere 70.574 kişi kayıtlıdır.

 İlçenin Ekonomik Yapısı ve Çalışma Hayatı:

 

İlçemiz çalışma hayatında canlılık görülmemekle birlikte, ilçe nüfusu yaşantısını; tarım ve hayvancılık ile uğraşarak, kamu görevlisi olarak, emekli olarak, küçük çaplı esnaflık ve atölyecilikle uğraşarak idame ettirmektedir. Sanayi tesisi bulunmayan ilçede iş sahası olarak; 1 marangoz, 1 kaynak atölyesi, 1 hızar atölyesi,  1 ekmek fırını,  1 benzin istasyonu, 1 berber, 2  kahvehane,  1 tuhafiye, 6  bakkal,  2  manav, 1 lokanta,  1 kırtasiye dükkanı, 1  eczane, 1   internet salonu mevcuttur. Bu işyerlerinde iş sahibi dışında istihdama gerek duyulmamaktadır. Bu nedenle ilçede istihdam imkanları kısıtlı olduğundan genç nüfus büyük çapta büyük şehirlere göç etmiştir. Tarımsal ve hayvansal üretim ise genelde pazara yönelik değildir.

 

İlçede Tarım ve Hayvancılık:

 

İlçenin ekonomisinde en önemli pay tarımdır. Bunun yanında önemli bir gelir kaynağı da emekli maaşlarıdır. Vatandaşlarımızın önemli bir kısmı başta Kardemir olmak üzere bölgedeki sanayi kuruluşları ve işyerlerinden emekli olmuştur. Zaten köylerde yaşayanların en önemli kısmı da bu emekli grubudur. Küçük işletmeler halinde yapılan tarımın yanında hayvancılık ve orman işçiliği de önemli geçim kaynakları arasındadır.  Sanayi yoktur. Ticaret ise son derece sınırlıdır.

 

Tarım:

 

İlçede iç tüketime yönelik tarım yapılmaktadır. Toprağın yapısının çok engebeli olması nedeniyle istenilen düzeyde üretim artışı sağlanamamıştır. Genel olarak tarımsal ürün hububata dayanmakta, özellikle buğday ve arpa ekimi yapılmaktadır. 1982 yılından itibaren Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünce yem bitkileri ve baklagil ekimine yönelik çalışmalar başlatılmış halen devam etmektedir.

 

İlçenin Tarımsal Yapısı :

 

İlçemiz ve köylerinin arazi yapısının engebeli ve dağlık oluşu nedeniyle tarıma elverişli  araziler mevcut değildir. Mevcut araziler meyilli bir yapıda ve küçük parçalar halindedir. Sulanan arazinin az olması sebebiyle hububat ve yem bitkileri tarımı ile hayvancılık önemli bir yer tutmaktadır.

 

    Arazi Dağılımı :

 

TARIM ALANI

7513 ha.

%  19

TARIM DIŞI ALAN

5824 ha.

%  15

ÇAYIR VE MERA

250 ha.

%  1

ORMANLIK ALAN

25913 ha.

% 65

TOPLAM

39500 ha.

% 100

 

                       TABLO 1: Arazi Dağılımı

 

 

                

Grafik 1 : Arazi Dağılım

 

 Tarım Arazilerinin Kullanımı :

 

TABLO 2: Tarım Arazilerinin Kullanımı

Arazi Kullanımı Alan (Da) %
Tarla Ürünleri Alanı 2040,8 27,2
Nadas Alanı 1500,0 20
Meyve Alanı 67,6 0,9
Sebze Alanı 539,2 7,1
Bağ Alanı 3,0 0
Ekim Yapılmayan Kıraç Alan 3362,4 44,8
Toplam 75130 100 

 

 

İklim şartları nedeniyle sebze ancak Abdullar köyü Saitler Mahallesi, Anbarözü köyü Çevre mahallesi, Beydini, Boyalı köyü Hocaoğlu mahallesi ve Soğanlı köyünde yetiştirilmektedir. Bu köylerin dışında genel olarak susuz tarım yapılmaktadır. Ovacık İlçe Tarım Müdürlüğünce çiftçilerimize çeşitli miktarlarda sebze tohumu, yabancı ot ve böcek ilacı ile fidan dağıtımı yapılmıştır.

 

                

Grafik 2: Tarım Arazilerinin Kullanımı

      

Hayvancılık   :

 

İlçemizde hayvan varlığı olarak, önemli bir birikim söz konusu değildir. Mevcut hayvanlar genelde yerli ırk olup, çift tırnaklılar suni tohumlama ile melezleştirilmeye çalışılmaktadır. 1981 yılında başlatılan suni tohumlama çalışmaları her yıl program doğrultusunda sürdürülmektedir. Büyük ve küçükbaş hayvanların kontrolleri İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

 

 Hayvan Varlığı  :

 

                İlçe genelinde;

Hayvanın Cinsi

2002   

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

B.Baş

4253

4600

4527

4185

3890

3800

3600

3500

3435

3937

4000

K.Baş

3120

3400

4360

4600

2520

2700

1540

1300

975

1186

1091

Kanatlı

9000

8000

8000

7640

7640

7640

7500

7500

7045

6815

6610

Tek Tırnaklı

750

720

700

600

471

450

450

450

516

516

553

Arılı Kovan

2300

2200

2200

2010

1700

1700

1600

1300

1100

1300

1200

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Tablo2: Hayvan Varlığı.

 

 

GÜÇLÜ YÖNLER

- Organik tarıma elverişli olması

- Hayvancılığa uygun arazi ve iklim yapısına sahip olması

- Doğa sporlarına ve yayla turizmine uygun alanların olması

- Geliştirilmiş ve desteklenmiş hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin yapılması

- Ormancılık faaliyetlerinin yaygın olması

- İşgücü maliyetlerinin düşük olması

 

FIRSATLAR

- Kaynak su bakımından zengin olunması sonucu hazır su tesisi kurulma potansiyelinin olması

- Gündemdeki yeni organik tarım projeleri

- Spor turizmi alanında yapılması planlanan yatırımlar

- Sporcu Kamp Eğitim Merkezinde spor alanlarının kullanımına yönerlik projelerin olması

- Alternatif tarımsal ürünlere yapılması planlanan yatırımlar

 

 

 

İlgili Fotoğraflar
Önceki Sayfa