Yatırım Alanları OSB

   Yatırım Alanları OSB

 

Organize Sanayi Bölgesi

 

Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası’nca oluşturulan Karabük Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Heyeti; Bölgenin Etüt-Proje Mühendislik Hizmetleri İhalesini 01.10.1995 tarihinde yapmıştır. Projelerin tamamlanmasını müteakip, 30.01.1997 tarihinde ihalesi yapılan Alt Yapı İnşaatı işine 03.04.1997 tarihinde başlanılmıştır.

Karabük Kent Merkezine yaklaşık 7 km.; Ankara- Karabük İl Yolu’na ise 3,5 km. uzaklıkta kurulan Karabük Organize Sanayi Bölgesi için yapılan İmar Planında: Tır parkı, kantar, mobil istasyon, eğitim tesisleri, sosyal-kültürel ve yardımcı tesisler dışında Karabük Organize Sanayi Bölgesinde 27 adet sanayi parseli bulunmaktadır. 23 adet parsel 19 adet firmaya tahsis edilmiştir. 14 firma faaliyette, 1 firma iflas, 4 firma ise inşaat aşamasındadır. 4 adet tahsisi yapılmamış 33.078,00 m2 büyüklüğünde parsel bulunmaktadır. 

Tahsisli alan 526.761,98 m2, tahsisi yapılmayan alan 33.078,00 m2’ olup, tahsis doluluk oranı % 85 dır. 23 adet sanayi pareselinin toplam alan 493.683,98’ m2dır. 15 adet faal durumda olan fabrika 18 adet parselde kuruludur. 100 Hektardan oluşan Bölgemizde Sanayi Alanı 52,68 Hektardır. Karabük Organize Sanayi Bölgesi Trafo Merkezi 125 MVA kapasiteye sahip olup, 25 MVA + 25 MVA’lık iki adet trafosu mevcuttur. Ayrıca Organize sanayi Bölgesinde 7,5 km'lik yol, içme ve kullanma suyu terfi hattı ve şebekesi, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatları, su deposu kuyuları, trafo merkezi, telefon santral binası ve şebekesi, elektrik nakil hattı ve Bölge içi elektrik şebekesi ile Bölgeyi Ankara-Karabük İl yoluna bağlayan bağlantı yolu da tamamlanarak, Bölgemiz yatırımcılarının hizmetine hazır hale getirilmiştir. Şu ana kadar Organize Sanayi Bölgesi ağırlıklı olarak tekstil, cam ve demir-çelik alanında faaliyet gösteren firmalar tarafından tahsis edilmiş durumdadır. Ancak bölgeye yönelik taleplerin sektör bazında çeşitlilik ve miktar olarak arttırılması büyük önem taşımaktadır.

 

Karabük Organize Sanayi Genel Durumu

Toplam Alan : 100 Ha                                                                                  Toplam Sanayi Alanı : 52,68 Hektar

Sektör

Firma Sayısı

İstihdam

Gıda

2

37

Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi

2

254

Orman Ürünleri ve Mobilya Sanayi

1

15

Demir Çelik Sanayi

6

201

Döküm

1

10

Pişmiş Kil

1

10

Cam Mozaik

1

35

TOPLAM

14

562

Önceki Sayfa